ประมวลภาพบรรยากาศ ในงาน การประชุมมังสวิรัติประชาชาติเอเชีย ครั้งที่ 3
เมืองเกาสง ประเทศใต้หวัน วันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2007