กิจกรรม

มูลนิธีเทียนฝอมอบเงินบริจาคแก่สถานสงเคาระห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 
   
     
     
     
     
     
     
     

 

กิจกรรมทั้งหมด
- งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "สมาธิควงสว่านบำบัดมะเร็งและชี่กงอโศกะนวดเพื่อสุขภาพ"ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน
  มูลนิธีเทียนฝอมอบเงินบริจาคแก่สถานสงเคาระห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  
  ถือศีลกินผักประเพณีทรงคุณค่าแห่งภูเก็ต  
  นั่งสมาชิก เพื่อพ่อ  
  "พระถนอมกูรูนวดจัดกระดูก"แวะเยี่ยมเยือนมูลนิธิฯ  
  มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถานให้การสนับสนุนและร่วมงาน  
  มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถานให้การสนับสนุนและบริจาค  
  งานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "อยู่อย่างสุขภาพดี ชีวีปลอดมะเร็ง" ในวันที่ 18 มิถุนายน 2554  
  งานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "มหัศจรรย์สมาธิบำบัดโรคมะเร็ง" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554  
  งานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "กลยุทธพิชิตเบาหวานให้อยู่หมัด" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน      
  งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "โภชนาการดี ร้อยปียังแข็งแรง" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน  
  งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "สวดมนต์เจริญสมาธิเพื่อบำบัดโรค" ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน  
  งาน เลี้ยงต้อนรับคณะมังสวิรัตจากอเมริกา และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "How to live with nature "โดย พระอาจารย์สิงห์ทน นราสโภ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน  
  งานสัมมนาวิชาการเรื่อง"พลังลมปราณเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและสมาธิจิต" ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน  
  มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถานร่วมกับสมาคมอิ่ก้วงเต้าจุ่งฮุ่ยร่วมบริจาคกระสอบ 40,000 ใบ มูลค่า 585,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ สน.บางรัก  
 

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง"โยคะเพื่อสุขภาพ" ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน

 
  มูลนิธีเทียนฝอธรรมสถานร่วมกับสมาคมอี่ก้วงเต้าจุ่งฮุ่ยทูลเกล้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554