*ความรู้เกี่ยวกับมังสวิรัติ*

 ทุุก ๆ ปี *วันที่ 1 ตุลาคม ถือว่าเป็นวันมังสวิรัติโลก (World Vegetarian Day)
และถัดไปอีก 7 วัน ก็เป็น สัปดาห์ **มังสวิรัติ**(Vegetarian Week)* ด้วย
กำหนดโดย สมาพันธ์มังสวิรัตินานาชาติ (International Vegetarian Union)
เป็นวันที่อาหารจะปลอดเนื้อสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์
ยอมรับเป็นสากลของนักมังสวิรัติทั่วโลก
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Vegetarian_Day

 ช่วงเดือนนี้ จึงมีการประกวดคำขวัญ และโปสเตอร์ เกี่ยวกับ
อะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ประชาชน ไม่ให้ทำร้ายกัน ไม่ฆ่าสัตว์
ตัดชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้้อม ฯล ฯเป็น ภาษาอังกฤษ ชิงรางวัล
หากสนใจเพิ่มเติม กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ
Dear friend,
The vegetarian movement is gaining momentum. A growing number of
concerned people have decided to follow a vegetarian lifestyle because
of the immense suffering and dramatic ecological degradation and climate
changes caused by meat production and consumption, among other reasons.

 The International Vegetarian Week aims to reinforce this ongoing
momentum by highlighting the great variety of  blessings that such an
individual step reaps. After all, vegetarianism can resolve, or at least
alleviate, an impressive variety of hazards we are being confronted with
right now: increased challenges to public health, expanding global
hunger, immense cruelty to animals, critical environmental and climate
degradations, and many more.

 With this in mind, a contest has been launched to celebrate the 2011
International Vegetarian Week, and at the same time prepare for the 2012
edition. Participants are invited to submit slogans, posters, flyers,
cartoons, essays, videos, poems, songs, music and other contributions
emphasizing the beneficial role of vegetarianism for a healthier, more
humane and more sustainable world. You are invited to take part in the
campaign, with as many entries as you wish. Depending on individual
motivation and artistic or technical talent, those will turn out to be
very different in style and expression, but they must all have one thing
in common: an expression of hope for more solidarity with people and
animals.

So please take part in the campaign by submitting your ideas in English
by 10 September!

The results of the contest will be announced on 1 October, 2011, the
World Vegetarian Day. Some attractive prizes are waiting and, even more
important, the winners' contributions may be used worldwide for the
International Vegetarian Week 2012.

 For more information and submitting: http://www.vegeterianweek.org

We are looking forward to hearing from you!
To change e-mail address ou stop receiving this newsletter :
http://www.vegetarianweek.org/index.php?destin=user